Tirsdag og Fredag 10-18,Torsdag 16-19

Jeg er utdannet Bowenterapeut ved Bowtech Norge(er eneste representant i Norge for The Bowen Therapy Academy of Australia-BTAA Bowenwork) og er medlem av NNH(Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon).Fra før jeg er utdannet hjelpepleier. Jobber i Helsevesenet 35 år

Jeg har gjennomført eksamen i medisin grunnfag( Anatomi , fysiologi og patology ) og VEKS fag(etikk) ved Sirius Naturterapeutske Skole i Haugesund

Gjennømfort kurs i kopping-vakumterapi ved Muskelterapi klinikk Sandefjord

Er sertifisert Access Consciousness Bars utøver